Javni radovi – Krk

KAREDRA ČAKAVSKOG SABORA KORNIĆ

Etnografski muzej Kornić

Prikaz detalja sa rimskog podnog mozaika iz Krka, nastali u ljetnoj školi mozaika 2009. i 2010. godine u Korniću.