O radionicama

Program radionice mozaika nastavno je zamišljen kao sakupljač pozitivnih iskustava i sugestija koje polazniku daju kompletnu sliku o vrijednosti i značenju mozaičke umjetnosti i umijeća. Cilj koncepta, koji obuhvaća upoznavanje sa povijesnim činjenicama, tehnikom mozaika i njenom uporabom u kreativnom stvaranju, je otvoriti neograničene mogućnosti primjene a time i lepezu mogućih zanimanja polazniku. U širem smislu, osim edukacije samih polaznika, dodatnim aktivnostima i animacijom ima za cilj ukazati na značaj hrvatske mozaikalne umjetnosti i osvjestiti potrebu za nastavkom tradicije i u modernom vremenu.

Hrvatska kulturna baština zavidno je bogata mozaikom, od antike do danas. Mozaik je ujedno i riječ uvriježena u svakodnevnom govoru gdje upućuje na nešto što treba složiti, dovršiti, dodati kao kockicu koja nedostaje da bi se dobila željena cjelina. Program radionice mozaika  jedna je takva kockica koja povezuje bogatstvo tradicije mozaika, vrhunske umjetnosti po svojoj ljepoti i trajnosti, i modernog vremena u kojem raspolažemo novim materijalima i tehnikama a time i mogućnostima primjene. Ovdje polaznika upućujemo kroz teoretski i praktični dio na mogućnosti koje tehnika mozaika pruža, potičemo interes za istraživanjem vlastite kreativnosti kojom će zadovoljiti svoje hobističke, umjetničke ili zanatske prohtjeve u izražavanju i primjeni. Dodatne aktivnosti, poput podizanja ekološke svijesti zakupljanjem i reciklažom otpadnog materijala, izložbe i predavanja, te animacija u vidu performansa na javnim nastupima potiče interes kod šire publike.

Kockica je sve više i gradi se slika koja postaje važan element kulturne scene sredine u kojoj se održava, još jednog mozaika čiji identitet želimo obogatiti ukazujući na ovu drevnu tehniku.

Godina nastanka: 2005.

Godine održavanja i učestalost provođenja:

2005.

 • radionica sa štićenicima Udruge „Vjeverica“
 • radionica u okviru Obrtničkog sajma Zagrebačkog Velesajma

2006.

 • radionica „Iz svijeta tišine u svijet umjetnosti“ sa učenicima srednjoškolskog centra „Slava Raškaj“ iz Zagreba

2007.

 • radionica otvorenog tipa u Vili „Koruna“, Mali Ston

2008.

 • Prva radionica mozaika pri Ljetnoj školi glagolice uz petnaestgodišnjicu korničarske Katedre Čakavkog sabora. Lokajitet održavanja radionice i izložbe romanička je crkvica Sv. Dunata na otoku Krku.

2009.

 • od siječnja, početne, napredne i kreativne radionice koje obrađuju povijest, tehniku i primjenu mozaika u Centru za kulturu i obrazovanje pri Pučkom otvorenom učilištu Zagreb,Vukovarska 65
 • Druga radionica mozaika u sklopu Ljetne škole glagoljice u Korniću na otoku Krku

2010.

 • radionice mozaika u sklopu manifestacije 2. dani stvaralaštva Pula (Vodnjan i Pomer)
 • Treća radionica mozaika u sklopu Ljetne škole glagoljice u Korniću na otoku Krku

2011.

 • radionice mozaika i eksperimentalnog mozaika u sklopu manifestacije 3. dani stvaralaštva Pula (Vodnjan i Pomer; Banjole)
 • Četvrta ljetna škola mozaika u Korniću na otoku Krku, početne i napredne radionice

U pripremi za tisak je skripta. Korišteni su materijali iz stručne literature i same radionice sa ciljem osmišljavanja specifičnog vizualnog identiteta radionice gdje se podjednako potiču individualna i grupna kreativnost, tradicionali i moderni pristup, potpuna sloboda u sagledavanju i rješavanju problema, te podiže svijest o iskoristivosti i reciklaži materijala i podloga u skladu sa suvremenim ekološkim zahtjevima.